Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o tom, jaké osobní údaje firma Gradex s.r.o. v rámci našich internetových nabídek a her shromažďujeme a jak tyto údaje zpracováváme a využíváme. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě rozmanitými prostředky (elektronicky, technicky, fyzicky, smluvně a administrativně). Společnost Gradex s.r.o. přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.

Shromažďování údajů

Gradex s.r.o. shromažďuje osobní údaje,

Gradex s.r.o. dále shromažďuje údaje, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí služby nebo její vyúčtování. To jsou především informace o událostech, informace o dárcích a informace o využívání a vyúčtování služeb. Gradex s.r.o. shromažďuje v rámci využívání našich internetových stránek, fór a her následující neosobní údaje:

Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou, slouží pouze k anonymním statistickým analýzám.

IP-adresy s příslušnými časovými údaji ukládáme na dobu maximálně tří měsíců. Ukládání probíhá z důvodů bezpečnosti dat, abychom zaručili stabilitu a bezpečnost našeho systému. V ojedinělých případech může Gradex s.r.o. Vaši IP-adresu a příslušné časové údaje využít k tomu, abychom vyloučili nedovolené vícenásobné využívání účtů k podvodům. Dále Vaše údaje využíváme pro komunikaci s Vámi. Sem patří zvláště poskytování pomoci a podpory a zprostředkování důležitých informací o Vaší smlouvě. V případě Vašeho souhlasu Vás budeme průběžně informovat o novinkách a akcích např. emailem, SMS nebo telefonním hovorem.

Poskytnutí údajů

S Vašimi údaji se zachází přísně tajně a nebudou předány třetí osobě. Stalo by se tak pouze pod podmínkou, že dáte výslovný souhlas k předání údajů třetí osobě. Vaše údaje můžeme bez souhlasu předat i v případě, že bychom k tomu byli vázáni příslušnými úřady, přičemž předání údajů se řídí právnickou úpravou. V jednotlivých případech využíváme k realizaci služeb dceřiné nebo mateřské společnosti nebo třetí osoby. To se týká zvláště realizace plateb prostřednictvím externích poskytovatelů (Paypal, Global Collect atd.) nebo inkasních společností při zpožděných platbách. Tyto externí společnosti mají povinnost zacházet s Vašimi údaji důvěrně a bezpečně a smí Vaše údaje využívat jen, když je to nezbytné pro splnění zadaných úkolů.

Právo na odvolání, smazání údajů

Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Gradex s.r.o. smaže Vaše osobní údaje, jakmile už nejsou zapotřebí nebo jste požádali o jejich smazání. Uvědomte si prosím, že údaje nemůžeme smazat, pokud jsme vázáni povinností údaje uchovávat nebo je ještě potřebujeme k vyúčtování služeb. Informace, úprava a smazání údajů

Podat žádost o smazání údajů můžete písemně na naší adrese:

Gradex s.r.o.
Slezská 1
Praha 2 - Vinohrady
120 00

V případě obecných dotazů k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a o ochraně osobních údajů ve firmě Gradex s.r.o. se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese info@gradex.com. Uveďte prosím pokud možno ID uživatele, emailovou adresu a případně danou Službu.

Poslední přání Podmínky Soukromí O službě Facebook

Gradex © 2011